Sunday, February 24, 2008

The Nation's Standard


The Nation's Standard
Originally uploaded by Flasher T
Happy 90th!

3 comments:

Alex said...

Long live the Republic!!!

Karla said...

Elagu!

Karla said...

"Taas rahus ja rohkuses tuleb
kõik inimlik kaunis ja hea.
Mis tuhaks on saanud tules,
tuli tagasi andma peab."

-Henrik Visnapuu, "Me seisame tule ristteedel"

AddThis

| More