Thursday, September 03, 2020

A question of Intent

 https://www.err.ee/1130538/ringkonnakohus-moistis-martin-halliku-seksuaalkuriteos-oigeks 

"Ringkonnakohtu arvates ei nähtu maakohtu otsusest põhjendusi, millest pidi süüdistatav aru saama, et kannatanu tunnetas tema käitumist sunnina.

"Sõltuvussuhte ärakasutamine tähendab seda, et toimepanija kuritarvitab tahtlikult kannatanu sõltuvust temast, mis objektiivselt võimaldab või lihtsustab suguühte või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemist. Süüdistatava (vähemalt kaudne) tahtlus peab hõlmama intellektuaalse elemendi osas teadmist, et ohver nõustub temaga suguühtesse astuma vaid seetõttu, et ta sõltuvussuhtest johtuvalt ei lähtunud käitumisotsuste tegemisel enda vabast tahtekujundusest. Kui toimepanija kannatanu tegeliku tahte osas eksib, ei pane ta tegu toime tahtlikult," seisab ringkonnakohtu otsuses."

Hmm. Huvitav, kas samasugune mõttekäik kehtib ka teiste kuritegude kohta?


Ütleme et meil on üks riigiametnik, kellel on sõprussuhe ühe firma juhiga. Sõbra firma juhuslikult võidab hanget, kus riigametnikul on otsustusõigus. Samuti juhuslikult müüb firmajuht oma bemmi riigiametnikule ühe euro eest, sest noh, bemm on kolm aastat vana ja puha, ja näe, Tallinnas avati Ferrari esindus, garaažis on vaja ruumi juurde tekitada.

Kas prokuratuur peab välistavalt tõestama, et riigiametnikul oli objektiivne ja tahtlik intellektuaalse elemendiga teadmine, et bemmi odavmüük oli sõltuvuses hanke võitmisega?


No comments:

AddThis

| More